Rytuose brėkštantis dangus
Nuspalvintas raudoniu.
Toks keistas
Nubudimo laikas gamtoje.
Priešaušrio tylos
Akimirka trumpa.
Sušvitus saulei
Gamta atgyja.
Laukai, miškai atgyja.
Pragysta paukščiai.
Bangelės lengvos
Nubėga ežerais.
Ir mes pajutę
Stebuklingą nubudimą
Vėl žvelgiam į gyvenimą
Su viltimi.
Rytuose brėkštantis dangus
Sutirština aušros spalvas.
Naktis akis
Žvaigždėm užmerkia.
Tyla į rūką įsisupus
Užminga palengva.
Prasideda nauja diena.