Atnešti
Man saulę 
Žadėjus,
Į naktį 
Viena išėjai.
Atnešti
Man meilę
Žadėjus,
Nakties tamsoje
Išnykai.
Ir draikėsi vėjy
Ne rūko vualis,
O tavo plaukai.
Tu ilgesio rožėm
Pražydai
Spalvotuose 
Mano sapnuos.
Ir žydi
Tos ilgesio rožės
Lyg mano
Jausmai.