Tamsoje 
Nemačiau
Tavo veido.
Tik nedrąsiai
Liečiau
Tavo drėgnas akis.
Tu tyliai verkei,
Įžeista mano žodžių.
Neišdrįsau
Ištart „atleisk“.
Tiesos našta
Slėgė mane,
Mano jausmus,
Mano mintis,
Mano neištartus
Meilės žodžius.
Tamsoje
Nemačiau
Tavo veido
Tik girdėjau,
Kaip už lango
Tavo nuoskaudom
Lijo lietus...