Atversiu tau širdį
Lyg rojaus vartus,
Tau lyg šventajai
Lemta įžengti
Į mano jausmus.
Atvirumo nelauksiu,
Tam chaose jausmų
Tu dar ieškai
Mano vardo ženklų.
Lyg Kasandra
Savo lemtį buri
Nakties dangumi
Ir tyloje verki
Tu vienatvės laike.
Tavo ašaros žiba 
Žemės delnuos.
Jų sūrumą jaučiu
Aš ant lūpų nakčia,
O už lango delčia...