Dega,
Žemė dega
Vakaro žarom.
Ne dangus liepsnoja,
O širdis.
Vakaras artėja,
Prieblanda jau čia,
O tavęs aš laukiu
Mylinčia širdim.
Ta ugnis sudegins 
Mūsų vienatves,
O dangus vakaris
Meilės mūs keliu
Nuves.