Mes susitikom
Nuodėmingoj
Pilnaty.
Prasilenkėm,
Bet liko žvilgsnių
Uždegta
Jausmų ugnis,
Mus kviečianti
Į nuodėmingą
Naktį pilnaties
Sugrįžt...