Dėjau žodį prie žodžio,
Dėjau mintį prie minties
Baltas popieriaus lapas
Man buvo 
Lyg nakties 
Žvaigždėtas dangus,
Išmargintas 
Žodžių žvaigždynais
Ir minčių galaktikom.
O eilėraštis gimė 
Toks paprastas,
Tik keletas žodžių:
Gimiau, gyvenau, 
Mylėjau, svajojau, 
Džiaugiausi, išėjau.
Žvaigždės užgeso,
Dangus užgeso, 
Tik žvaigždėtas
Nakties eilėraštis
Gyveno 
Mano gyvenimą...