Išdžiūsta
Laiko upės
Ir be brastos
Į kitą Būties 
Upės krantą
Mes galime nubristi.
O gal ne laiko
Upės senka
O mūsų atmintis.
Žmonių vardai
Išnyksta ir veidai.
Likimas lyg dervišas
Į tolį žvelgdamas
Liūdnai keistus
Žodžius dėlioja:
Likimas, džiaugsmas,
Skausmas, viltis,
Gimimas, gyvenimas,
Meilė, mirtis...
Taip viskas paprasta
Ir žodžiai paprasti,
Bet jų prasme
Matuojamas
Gyvenimas.