Žvaigždžių akim
Liūdnom
Dangus rugsėjo
Žvelgia.
Po kojom lapai - 
Rudenio laiškai
Skausmingai šlama,
O aš, surinkęs trupinius
Sudužusių vilčių,
Pamaitinsiu savo
Nuodėmingą sielą.
Nejausiu skausmo,
Nejausiu džiaugsmo,
Tik mintys mano
Lyg nuodėmingos fėjos
Striptizą šoks
Vidurnakčio
Žvaigždžių šviesoj.
Aš nebijau apnuoginti
Savęs ir savo sielos.
Ir nebijau ištarti -
Aš nuodėmingas.
Tik teis mane
Ne žmonės,
Teis dievai...