Gelto pagelto
Ne medžiai,
Mano metai pagelto.
Ir stovi lyg klevai
Spalvom pasipuošę
Prie mano
Gyvenimo kelio.
Rudenio audros
Lyg klevo lapus
Neša pageltusius
Mano metus.