Lietus ne į žemę,
Į širdį man lyja.
Toks liūdnas esu
Lyg paniuręs dangus.
Ir liūdesio mano
Lietus nenuplauna,
Ir dienos
Ne rojum,
O pragaru virsta,
Ir aš ne angelas, 
O kipšas esu.