Naktis
Voratinklius verpia.
Tiek daug 
Tų šilkinių gijų
Ryte laukus 
Sidabru padengia.
Gal tai laumės
Per naktį
Žilus plaukus
Šukavę,
Paleido ryte 
Jų sidabrą
Pavėjui.