Gėris,
Lyg medis 
Atžalas leidžia,
Pavasariniais žiedais 
Mūsų gyvenimus puošia.
Vienatvė, 
Lyg dykuma,
Eini savęs ieškodamas
Ir krašto nesimato,
Tik tylinčios žvaigždės,
Tik tylinčios mintys.
Lyg vilties oazė,
Kurioje žydi
Gėrio medis,
Suteikia 
Mūsų gyvenimams 
Prasmingumo.