Nenusigręžk
Nuo manęs,
Kaip nusigręžia
Metai.
Nenueik,
Kaip laikas
Laikrodžio
Žingsniais nueina.
Lauk manęs,
Kaip laukia
Žemė lietaus
Vidurvasario
Kaitros iškamuota.
Būki aušra
Mano prieblandos
Žemėje
Ir aš mylėsiu
Tave.
Ir nueinantys
Metai
Nepaliks randų 
Širdyje...