Baltas peizažas,
Balta bekraštė
Sniego dykuma.
Baltas vėjas į baltą
Sniego sūkurį
Įsuka mane.
Balti laukai,
Baltas beržas rymo
Prie mano balto
Gyvenimo kelio.
Baltos žvaigždės,
Baltas pilnaties 
Takas išmintas
Baltoje dykumoje.
Mūsų baltos pėdos
Įmintos
Baltame laike.