Paskutinę
Duonos riekę,
Lyg šventą Komuniją,
Išdalinsiu tiems,
Kuriuos myliu.
Kaip atpirkdamas
Pasaulio nuodėmes
Kristus save dalina.
Bet kas yra nuodėmė?
Ar meilė
Nuodėminga?