Ne angelai,
Drugeliai
Skrendantys
Iš tamsos
Į šviesą,
Drumsčia
Sakralinę
Nakties tylą.
Išeidami
Į tamsą
Mes nežinome 
Į kurį Stikso
Upės krantą -
Gyvenimo
Ar mirties -
Ryte išlipsime.