Kartais delnuose
Aš vis dar jaučiu
Sėjamo grūdo
Švelnią šilumą.
Seniai tai buvo,
Bet laikas
Ir žemė
Vis dar brandina
Mano pasėtą
Gyvenimo
Išmintį...