Gali tu būti
Žydinčia gėle.
Gali tu būti
Krintančia žvaigžde.
Gali tu būti
Šėlstančia audra.
Gali tu būti
Rytmečio aušra.
Gali tu būti
Vakaro žara.
Gali tu būti
Naktimi tamsia.
Gali tu būti 
Diena šviesia.
Gali nekęst,
Gali atleist,
Gali mylėt.
Lyg Prometėjas -  ugnį,
Gyvybę, viltį, meilę
Žemei tu neši...
Esi trapi, 
Esi švelni,
Esi stipri - 
Tu moteris esi...