Kai nemiga, 
Lyg nekviesta viešnia,
Tarpdury sustoja,
Vidurnakčio regėjimai keisti
Mane aplanko.
Rankas, 
Ištiesęs lyg sparnus,
Virš nakties tirštų šešėlių
Aš bandau palikti.
Ramybėje tyvuliuojančioj
Vidurnakčio tyloj girdžiu
Kaip  pakvaišusi pūga verpia
Viduržiemio laiką,
Kaip pilnatis sudužus
Lyg viltis
Žvaigždžių rapsodija
Vidurnakčio tyloj suskamba...