Laikas lietumi
Ėjo per žemę.
Skriejo pūga
Užpustytais laukais.
Meilės soduose
Bitės gyveno
Ir nešė jausmų
Ir aistros medų
Į auksinius svajonių avilius.
Aš norėjau būti lietumi,
Norėjau būti pūga
Tavo gyvenime.
Norėjau amžinai mylėti tave...
Bet laiko lietus
Nuplovė mūsų jausmus.
Laiko pūga užpustė
Mūsų gyvenimus.
Ir meilės sodai
Jau nebežydi,
Bitės išskrido...
Tik mūsų rankomis
Sodinti ąžuolai išaugę
Mūsų meilės atmintį
Savo rievėse saugo.