Visą pavasarį
Gegutė kukavo,
Kukavo...
O tėvas,
Palikęs
Pakraigėj
Šienapjūtei
Iškaltą dalgį,
Išėjo...
Visą pavasarį
Gegutė kukavo.
Visą pavasarį
Gegutė melavo.
Tėvui išėjus,
Birželio rytais
Voratinklių
Stygomis
Vėjas Paganinį
Grojo...