Aš ne elgeta,
Prašantis Dievo malonės.
Aš – žmogus,
Einantis
Savo likimo keliu.
Aš – žmogus,
Be baimės žvelgiantis
Į naują rytojų
Ir nebijantis
Į Letos upę įbrist.
Jei bus lemta –
Į naujo gyvenimo
Krantą išplauksiu.
Jei nelemta –
Tokia buvo
Likimo valia.
Aš ne elgeta,
Ir Dievo malonės
Seniai neprašau.
Gyvenau ir gyvensiu
Tiek, kiek metų
Man atseikėjo
Jos Didenybė Lemtis...