Nematomos kaukės
Dengia veidus žmonių.
Veidmainysčių
Pilnas pasaulis
Ir jausmų netikrų.
Nusimetę kaukes,
Mes apsinuoginame
Prieš pasaulio
Ironišką šėlsmą
Ir bandome suvokti
Paranojiškas laiko tiesas.
Šypsomės ir juokiamės,
Kai verkia širdis...
Tiesos sakymas – 
Žodžiai, prikalantys mus
Prie gyvenimo kryžiaus...
Nusimeskime kaukes...
Skaudės... Taip, skaudės,
Bet sieloje bus
Tyriau ir šviesiau.