Iš nebūties išėję,
Mes ten sugrįšime
Gyvenimo pjūties
Pabaigoje.
Ir švytintys ūkai
Ar aklina tamsa
Mus pasitiks
Už nebūties ribos.
Ar ten išvysime
Amžinąją šviesą,
Ar mūsų esatis –  
Ar mūsų gyvenimo 
Pjūtis baigsis
Skambant žodžiui amen, – 
Atsakymo nėra.
Kaip ir sugrįžusių
Iš nebūties nėra.
Tik viltis
Šventa lampada
Dega mūsų širdyse.