Lietumi

Nulyta

Vakaro

Tyla

Rūkais

Virš klonių

Kyla.

Įsiklausyk

Į tylos

Sakralinį

Skambėjimą –

Pajusk

Išeinančio

Vidurvasario

Palietimą...