Pavasaris! Pavasaris!

Patvinę upės

Į jūras plaukia.

Beržai svyruokliai

Linksmai

Prie kelio moja.

Šiandieną tau

Pirmos žibuoklės žiedą

Norėčiau dovanoti,

Bet sniegas 

Miškuose dar guli

Ir aš pavasarinį

Vėjo gūsį

Lyg savo meilės

Priesaiką siunčiu.

O kai pajusi gaivą,

Tu prisiminki

Mano bučinius 

Ir mano meilę.

Pavasaris! Pavasaris!

Pavasaris per žemę

Eina ir budina jausmus.