Kur tu skubi?

Manęs paklausė paukštis.

Kur tu skubi?

Manęs paklausė vėjas.

Kur tu skubi?

Manęs žvaigždė paklausė.

Skubu gyventi, atsakiau.

Sparnais pamojęs

Nuskrido paukštis.

Nuskriejo vėjas

Tėviškės laukais. 

Ir tik žvaigždė,

Sulaužius įžadus tylos,

Man tarė: Neskubėk gyventi,

Nes ten, už tos ribos –tamsa.

Tu džiaukis saule,

Vasaros lietum,

Viduržiemio sniegu.

Mylėk ir meile –

Lyg duona nuo tėvo stalo –

Dalinkis su kitais.