Dangumi debesys
Balti, pilki, juodi
Ir sidabriniai plaukia.
Tie debesys gyvi
Kol teka saulė, 
Kol lyja lietūs,
Kol kyla rūkas,
Kol pučia vėjas.
Mylėdamas tave,
Aš gyvas,
Kol gyva tavo meilė,
Trapi lyg šerkšnas,
Tyra lyg rasa,
Stipri lyg audra,
Beribė lyg visata.
Aš gyvas,
Kol lauki manęs, 
Kol girdžiu 
Tavo ištartus žodžius;
„Myliu tave“,
Kol širdimi ir siela
Jaučiu beribę tavo meilę