Minčių labirintu
Tesėjo keliu,
Ieškodamas
Savojo Minotauro -
Savęs einu.
Neturiu
Stebuklingo
Kamuolio,
Ariadnės
Nebuvau sutikęs,
Ir tu jo neturėjai...
O gal nenorėjai,
Kad sugrįžčiau...