Palaiminki
Mane išeinantį
Ir lauk sugrįžtančio.
Aš sugrįšiu,
Kai nusimes dangus
Vualį rūko,
Kai nuodėmes 
Atleis dievai.
Ne Ariadnės siūlas,
O tavo meilė
Mane iš labirinto 
Nuodėmių išves
Ir aš grįšiu
Savy įveikęs
Nuodėmingą Minotaurą,
Grįšiu mylėdamas tave.