Iš liūdesio
Miršta medžiai,
Iš liūdesio
Miršta paukščiai,
Iš liūdesio
Vysta gėlės,
Iš liūdesio
Miršta žmonės.
Atverk savo širdį
Mano meilei,
Aš  ateisiu, 
Nešdamas 
Dievų rankomis 
Supintą
Jausmų vėrinį,
Kad gyvendami meilėje
Mes pamirštume
Liūdesį...