Lyg duonos trupinius
Nuo seno
Ąžuolinio stalo
Susižeriu į atmintį
Išeinančios dienos laiką.
Saulėlydis
Liūdnai nusišypso
Žaromis ir išnyksta.
Nebegrįš daugiau...
Tik mano atmintyje
Išliks laiko trupiniai,
Kurių nespėjo
Nusinešt saulėlydis.