Ištroškusi žemė
Atsiduoda 
Lietaus glamonėms.
Lyg mylinti moteris
Paskęsta mylimo glėbyje.
Aistros ekstazė.
Žaibuojantis dangus
Ir tylus šnabždesys:
„Ačiū tau, aš degu...“
Įkvėpęs viltingo
Aistros aromato,
Lietus nurimsta.
Žemė, lyg nuotaka
Baltu nuometu,
Užsidengia rūku.
Tyloje girdžiu
Kaip kalasi daigas.
Taip prasideda
Naujas gyvenimas,
Gimęs iš lietaus
Ir žemės aistros.