Prieš naktį
Pasimelst norėjau
Tik maldos žodžių neradau.
Ir prieš užmigdamas
Nakties tyloj girdėjau,
Kaip skrido
Angelas mirties.
Jis lyg šikšnosparnis
Be garso skrodė tamsą.
Jaučiau kaip stingsta
Kraujas, bėgantis į širdį.
Nebuvo baimės,
Tik prieš akis,
Lyg senas kino filmas,
Gyvenimas prabėgo.
Spalvų nebuvo,
Tik juoda-balta
Ir pustonių gama plati.
Praskrido angelas mirties.
Palikęs man dar laiko
Kažkur kitur jis
Šią naktį nusileido.