Už lango jau
Kitas pasaulis.
Ten vaikšto lietūs,
Sniegas ir žmonės.
O čia gyvena 
Baugšti tyla, 
Kurią saugau
Nuo pasaulio nuodėmių
Ir pagundų.
Tyla -  tai viskas,
Kas liko iš mano
Vaikystės pasaulio,
Kai nuo tylos 
Spengdavo ausyse,
Kai dangus 
Buvo beribis,
Kai gyvenimas buvo
Beribis lyg dangus.