Akimirkos
Akimirkos...
Akimirkom
Matuojamas
Gyvenimas.
Akimirkos – svajonės,
Gimstančios
Tam, kad mirtų.
Akimirkos
Akimirkos...
Akimirkom
Virsta gyvenimai,
Gyvenimai
Virsta akimirkom.
Akimirka – riba,
Tarp būties
Ir nebūties.
Akimirkos - 
Laiko spiralė 
Nešanti mus
Į amžinybę.