Baltas balandis,
Nuotakos rankų palytėtas,
Nutūpia 
Ant seno kapinių kryžiaus.
Gal vėlė,
Sušildyta meilės,
Sugrįžo.
Taip patetiškai 
Mendelsonas skamba.
Jaunieji,
Ne žiedus – 
Širdis sumaino,
Išsinešdamas 
Amžino gyvenimo,
Amžinos meilės
Iliuziją.
Baltas balandis
Į uždarą 
Balandinės erdvę,
O gal sielų buveinę
Sugrįžta...