Tas žydėjimas gegužio,
Tos pašėlę dienos,
Soduos siaučia
Baltos pūgos,
Mėnesienoj
Kvepia ievos.
Ir kodėl
Aš ne gegužis?
Gal mane pamiltum?
O dabar aš vienas,
Lyg tas Širvio beržas,
Liūdesys apniko,
Širdis meilės trokšta...
Tas žydėjimas gegužio,
Tos pašėlę dienos...
Ir kodėl aš ne gegužis?
Ir kodėl aš vienas?
Lyg patvinę upės,
Plaukia mano dienos,
Su viltimi laukiu
Gal ir tu sugrįši,
Kaip gegužis grįžta
Ten kur žydi ievos.