Mylėdami
Mes išmokom dalintis
Duona ir vandeniu.
Mes išmokom
Kritusį pakelt,
Paguost ir atleist.
Mes išmokom 
Išėjusio laukt
Ir džiaugtis būties
Dovanotu laiku.
Kai išėjus trumpam 
Tu kažkur užtrunki,
Aš bijau žengti 
Per laiko gulintį slenkstį,
Nes bijau su tavim prasilenkti.
Mes išmokom dalintis
Duona ir vandeniu.
Mes išmokom dalintis
Džiaugsmu ir skausmu.
Mes išmokom dalintis
Jausmais,
Mes išmokom dalintis
Vienas kitu.