Išmokyk mane išminties,
Išmokyk mane mylėti,
Išmokyk mane atleisti,
Išmokyk mane kritus pakilti,
Išmokyk mane pakilus kristi,
Išmokyk mane laukti,
Išmokyk mane gyventi
Ir aš gyvensiu tavimi.
Gyvensiu tavo juoku
Ir tavo ašaromis,
Tavo meile
Ir tavo liūdesiu.
Išmokyk mane būti savimi,
Kad neišduočiau
Tavęs ir savęs.