Chimeriškai
Vakaro langas šypsosi,
Tamsoje vėjas 
Paranojiškai juokias.
Chimeriško 
Lango žvilgsnio
Išgąsdinti šešėliai,
Lyg minotaurai
Nakties labirinte,
Prieglobsčio ieško.
Išeidamas į tamsų
Nakties labirintą,
Užpučiu žvakę.
Chimeriška
Lango šypsena
Užgęsta.
Mane pasitinka
Žvaigždėmis
Pražydęs dangus -
Mano Ariadnės siūlas.