Vienišas žmogus.
Vienišas medis.
Vienišas paukštis.
Vieniša mintis.
Vieniša meilė.
Vieniša ašara,
Skruostu riedanti...
Kiek daug vienišumo
Žemėje, kur žmogus
Ieško žmogaus,
Kur širdis
Ieško širdies,
Kur siela ieško
Artimos sielos.