Pavasaris kaštonų
Uždegė žvakes.
Toks keistas jausmas
Plūsteli į širdį
Ir norisi iš džiaugsmo
Dangų, žemę
Apkabinti.
Priglausti
Prie krūtinės
Žmogų mylimą...
Pavasaris kaštonų
Uždegė žvakes.
Už meilę,
Už gyvenimą
Pripildytas
Pavasarinio
Pienių vyno
Pakelkime taures.
Ir neieškokime prasmės
Toj degančių
Kaštonų fiestoj.
Žydėjimas – akimirka,
Bet liks pasąmonėj
Išėjusio pavasario
Šventa šviesa.