Dulksna.
Lietaus metaforom
Išlytą
Vasaros ilgesį
Sugeria žemė.
Atsigėrusi vandens,
Skruzdė
Skuba ieškoti
Gyvenimo prasmės.
Dulksna.
Veidu bėgančios
Vasaros ašaros
Nuplauna
Amžinybės
Iliuzijas.
Liūdna...