Nei lietaus,

Nei sniego.

Tik žvaigždėtas

Dangus

Žvaigždžių

Metaforomis

Lyja ir sninga.

Toks sentimentaliai

Lyriškas

Šerkšnuotas

Pasaulis supa mus.

Atversiu

Širdies vartus.

Gal žvaigždžių

Metaforos

Įkris į širdį

Ir suskambės

Žvaigždžių noktiurnas

Skirtas tau ir meilei...