Neklausk manęs,

Kodėl lietingą

Dieną

Ne lietumi,

O meilės žodžiais

Į tavo širdį

Aš beldžiuosi,

Lyjant ilgesys

Vis giliau

Į širdį smelkias.

Ir vėl lietus

Taip ilgesingai

Lyja

Ir aš vėl meilės

Žodžiais

Sveikinu tave.