Lenkiuosi tau, gimtoji žeme,
Lyg piligrimas
Iš svetur sugrįžęs.
Kiekvieną kartą
Aš priklaupiu
Ir paliečiu tave
Ranka, širdim
Ir pajuntu aš 
Tavo gyvastį ir meilę
Stiprybę tavo ir jėgą pajuntu.
Pavasario rytais girdžiu,
Kaip meldžiasi upokšniai tavo,
Kaip groja miškas lyg vargonai,
O tėviškės dangus
Beribis ir gilus.
Čia debesys tokie balti
Dangumi plaukia
Ir žvaigždės tokios ryškios
Šviečia naktimis
Lenkiuosi tau, gimtoji žeme,
Ne nuolankumas,
O meilė
Tau manyje gyvena.