Išėjo vienkiemiai,
Išėjo kaimai.
Tik senas kryžius
Prie kelio rymo.
Gal vakarais
Čia dar sugrįžta vėlės
Į amžinybę iš vienkiemių,
Iš kaimų išėjusių žmonių.
Išėjo vienkiemiai
Ir laukas tuščias.
Išėjo kaimai,
Kažko taip trūksta...
Gal klegesio gandrų,
Gal moterų atėjusių
Prie kryžiaus pasimelst maldų,
Gal kaimo vyrų
Neskubios šnektos,
Gal mūsų, išėjusių
Iš vienkiemių, iš kaimų
Ir grįžtančių
Į tėviškes retai...