Iš karklo išdrožta švilpynė,
Smagi melodija
Sugrota be natų
Vaikystės toliuos pasiklydus,
Dabar sugrįžta
Kartkartėm sapnuos.
Ir aš, sapnus palikęs,
Per žemę tėviškės einu.
Einu kur saulė
Patekėjus šypsos,
Kur groja žiogas
Smuikeliu senu.
O tolumoj,
Prie tėvų namų,
Kuriuos jaunystėj palikau,
Geltoni jurginai
Lyg mažos saulės šviečia
Ir groja vėjas melodiją,
Kurią iš karklo
Išdrožta švilpyne
Sugrodavom vaikystėj
Be natų.